สรจ.น่าน ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดน่านร่วมพิธีงานวันปิยมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดน่าน (หลังเก่า) อ.เมืองน่าน จ.น่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานในพิธี