หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี

 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครแรงงาน เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคตครบ 1 ปี ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน และร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี อาสาสมัครรวมใจถวายพ่อหลวง ณ วัดแสงดาว ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน