สรจ.น่านจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่  13  กันยายน  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2560  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานการประชุม  ซึ่งมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง  ลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ เข้าร่วมประชุม  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน

ไฟล์แนบขนาด
252736.jpg352.49 KB
252735.jpg407.79 KB
252732.jpg418.74 KB