สรจ.น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ ครั้งที่ 2/2560

 เมื่อวันที่  31  สิงหาคม  2560  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน  ครั้งที่ 2/2560  ณ  ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  โดยมีนายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานการประชุม