หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจัดงานสภากาแฟ

เมื่อวันที่ 19 กค.2560 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสภากาแฟจังหวัดน่าน ครั้งที่ 6/2560 ณ บริเวณสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน โดยมีนายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน