ประกาศ แจ้งเตือนคนไทยที่ต้องการมาทำงานในสถานบันเทิงในประเทศสิงคโปร์

 

ไฟล์แนบขนาด
img-170227090151-0001.jpg358.37 KB