โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2560 อ.เฉลิมพระเกียรติ

 เมื่อวันที่  24  พฤศจิกายน  2559   สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านและหน่วยงานในสังกัดร่วมออกให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ครังที่1/2560  ณ  ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดน่าน  โดยมีนายพิภัช  ประจันเขตต์  ปลัดจังหวัดน่าน  เป็นประธานในพิธี