ธ.ก.ส.ได้ให้บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทย ในต่างประเทศ

 ธ.ก.ส.ได้ให้บริการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทย ในต่างประเทศ

เป็นบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศขาเข้า (Inward Remittance) สำหรับแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศโอนเงินกลับบ้าน เข้าบัญชีที่ ธ.ก.ส. โดยตรง 

ซึ่ง ธ.ก.ส. สนับสนุนการโอนเงินกลับบ้านของแรงงานไทยจากประเทศที่มีการจัดส่งแรงงานระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล จำนวน 12 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเกาหลีใต้ อิสราเอล ญี่ปุ่น ไต้หวัน บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร์ 

ซาอุดิอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมนี และ ฮ่องกง โดยแรงงานไทยที่โอนเงินกลับบ้าน จะได้รับสิทธิพิเศษ ในการลดค่าธรรมเนียมเงินโอนเข้าบัญชี ธ.ก.ส. เหลือเพียง 100 บาท ทุกรายการ / 

ไม่จำกัดจำนวนเงิน (โปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2560) สามารถสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาทั้่วประเทศ