สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์กรมหาชน) รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ ปฏิบัติงานประจำสำนักงานโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง ลุ่มน้ำน่าน จำนวน 2 อัตรา  รายละเอียดตามไฟล์แนบ


 

ไฟล์แนบขนาด
img-161007110739.pdf637.34 KB