สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

 สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน