เชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่าน

 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  เชิญชวน  ผู้มีจิตกุศลร่วมบริจาคเงิน/สิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  จังหวัดน่าน  ได้ที่ ศูนย์รับบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  ณ  ศาลากลางจังหวัดน่าน   โทร 054-716174-5  ชื่อบัญชี   โครงการคนน่านไม่ทิ้งกัน   ธนาคารกรุงไทย  สาขาน่าน   เลขที่บัญชี 507-3-09361-5