แรงงานจังหวัดน่านติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 นายทวีผล สมประสิทธิ์ แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ติดตามตรวจโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (โครงการประชารัฐ หมู่บ้านละสองแสนบาท) ในพื้นที่ตำบลบ่อสวก อ.เมืองน่าน ตามคำสั่งจังหวัดน่านที่ 8089/2559

 

 

 

 

 

ไฟล์แนบขนาด
13507068_1044262652334803_7887441662870766498_n.jpg153.96 KB
13450234_1044262842334784_6390409245806241089_n.jpg171.63 KB
13507246_1044262632334805_4311487884860462207_n.jpg166.85 KB
13524325_1044262769001458_7953032800952218268_n.jpg198.65 KB