สรจ.น่าน ตรวจติดตามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานออกตรวจติดตามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบขนาด
13428608_1043002055794196_8499606922761117048_n.jpg126.21 KB
13432397_1043001949127540_4886042394003392319_n.jpg98.07 KB
13442362_1043002002460868_1599669504469675953_n.jpg86.86 KB
13450790_1043001792460889_1979803198618963595_n.jpg162.74 KB