โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายทวีผล สมประสิทธิ์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดน่าน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน พลตรีชัยณรงค์ แกล้วกล้า ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 พลตำรวจตรี ดร.ภาดล ประภานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน นายสมชัย มาเสถียร รองอธิบดีกรมป่าไม้ และประชาชนชาวน่านทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรม ณ บ้านน่านมั่นคง หมู่ 7 ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบขนาด
13405454_1029727597074880_1743740083_o.jpg193.4 KB
13446245_1029720127075627_1561682571_o.jpg212.14 KB
13460741_1029719947075645_1432810291_o.jpg191.98 KB
13324342_1029720090408964_195875028_o.jpg174.7 KB