การพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำแรงงานนอกระบบและการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้นำแรงงานนอกระบบและการประชุมอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ณ โรงแรมเทวราช อ.เมือง จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
ol2.jpg80.07 KB
ol3.jpg81.57 KB
ol4.jpg78.1 KB