สรจ.น่าน ออกให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 7/2559

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาฝ่า จ.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน

ไฟล์แนบขนาด
t2.jpg106.51 KB
t3.jpg87.38 KB
t4.jpg87.7 KB
t5.jpg91.33 KB