หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่านจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 เวลา นายทวีผล สมประสิทธฺ์ แรงงานจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ดำเนินกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยมีการบรรยายเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ โดยวิทยการจาก รพ.สต.ป่ากลาง และการสาธิตวิธีทำยาหม่องไพร จากศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน และการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุของชาวล้านนา ณ บ้านจูนหมู่ที่ 4 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน