สรจ.น่าน ออกให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 1/2559

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอสองแคว นำบริการด้านแรงงาน เช่น บริการตำแหน่งงานว่าง บริการแนะนำอาชีพ บริการด้านประกันสังคม ฯลฯ ณ สนามหน้าสถานนีตำรวจภูธรอำเภอสองแคว โดยมีนายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน

ไฟล์แนบขนาด
s1.jpg56.06 KB
s2.jpg66.14 KB
s4.jpg68.65 KB
s5.jpg78.87 KB
s6.jpg55.26 KB
s7.jpg54.13 KB
d8.jpg100.14 KB