สรจ.น่าน ออกให้บริการโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ 5/2559

เมื่อวันที่25 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน และอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง นำบริการด้านแรงงาน เช่น บริการตำแหน่งงานว่าง บริการแนะนำอาชีพ บริการด้านประกันสังคม ฯลฯ ณ โรงเรียนไทยรัฐ 98 ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน โดยมีนายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธาน

ไฟล์แนบขนาด
d1.jpg128.58 KB
d2.jpg112.31 KB
d5.jpg128.58 KB
d6.jpg108.38 KB
d7.jpg138.24 KB
d8.jpg100.14 KB