สรจ.น่านจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านได้ดำเนินการจัดประชุมแกนนำอาสาสมัครแรงงานระดับอำเภอเพื่อชี้แจงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงานในการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2556 โดยมีนายมนูญ สุขศรีจันทร์ แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน