ไตรมาส 2 ปี 2561 (ล่าสุด)

 รายงานสถานการ์แรงงานจังหวัดน่าน  ไตรมาส 2 ปี 2561 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ขอความร่วมมือสถานประกอบการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือสถานประกอบการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ

ภาพข่าว: 

ไตรมาส 1 ปี 2561

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันจักรี

  เมื่อวันที่  6  เมษายน  2561  นายจีรวุฒิ กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์   ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน

 เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  นายจีรวุฒิ กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ณ หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชบริเวณสนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

Syndicate content