ไตรมาส 2 ปี 2562 ( New)

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562

ภาพข่าว: 

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1อัตรา

 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 1อัตรา

ไตรมาส 1 ปี 2562

ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

 

ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

ภาพข่าว: 

ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

 ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่  8 - 9 มีนาคม  2562  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง จ.น่าน โดยมีนายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน   เป็นประธานในพิธี

 

ภาพข่าว: 
Syndicate content