ไตรมาส 1 ปี 2561

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

สรจ.น่าน ประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบ

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานงานแรงงานนอกระบบจังหวัดน่าน โดยมีนายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันจักรี

  เมื่อวันที่  6  เมษายน  2561  นายจีรวุฒิ กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช   วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์   ณ  หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดน่าน

แรงงานจังหวัดน่านร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน

 เมื่อวันที่  5  เมษายน  2561  นายจีรวุฒิ กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน  และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน  ร่วมพิธีวันพระเจ้าน่าน ครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพิราลัยของพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช  ณ หน้าอนุสาวรีย์พระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดชบริเวณสนามหญ้าหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

 เมื่อวานนี้ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายสมภพ ปราบณรงค์) ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ณ หมู่ที 1 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน และได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานและคณะ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ

 เมื่อวานนี้ 15 มีนาคม 2561 เวลา 13.00น. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ) และผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน(นายสมภพ ปราบณรงค์) ได้ตรวจเยี่ยมโครงการสังคมสร้างสุข พลังสร้างชาติ หลักสูตรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ณ หมู่ที 1 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน และได้ตรวจเยี่ยม ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ)

 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน จัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน(นายวิชัย คงรัตนชาติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2(Progress Review) ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ภาพข่าว: 

งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561

Syndicate content