ร่วมกิจกรรมวันดินโลก

 วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศา

ภาพข่าว: 

ร่วมกิจกรรมวันดินโลก

 วันศุกร์ที่ ๑๙ เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๑  เวลา ๐๙.๓๐ น.  หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ปลูกปอเทือง เนื่องในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ณ บริเวณหน้าศา

ภาพข่าว: 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุ

 

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามออนไลน์ (ร่าง) อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สำหรับลูกจ้างผู้สูงอายุเว็บไซต์แบบสอบถามออนไลน์

ไตรมาส 3 ปี 2561 (New)

งบทดลองเดือนกันยายน 2561

การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน รอบที่ ๓

 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน ตามประเด็นแผนการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  รอบที่ ๓ (Monitoring/Evaluation)

ภาพข่าว: 

ไตรมาส 2 ปี 2561

 รายงานสถานการ์แรงงานจังหวัดน่าน  ไตรมาส 2 ปี 2561 รายละเอียดตามไฟล์เอกสารแนบ

ขอความร่วมมือสถานประกอบการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจ

 สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ขอความร่วมมือสถานประกอบการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลตอบแบบสำรวจข้อมูลความต้องการด้านแรงงานของสถานประกอบการ

ภาพข่าว: 
Syndicate content