ปี 2560 ไตรมาส 4 (new)

รายปี 2560 (new)

ปี 2560 ไตรมาส 4 (new)

งบทดลองเดือนมกราคม 2561

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านเดือนมกราคม 2561

สรจ.น่านจัดโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 วันนี้ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 น.สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ให้แก่อาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย ณ ห้องตรึงใจบอลรูม โรงแรมน่านตรึง

ภาพข่าว: 

ภาวะการมีงานทำไตรมาส 3/60

ไฟล์แนบ: 

สรจ.น่านร่วมจัดกิจกรรม นัดพบแรงงาน

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านร่วมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจัดกิจกรรมงานนัดพบแรงงาน   ณ  ห้างบิ๊กซีน่าน  

งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ประจำเดือนธันวาคม 2560

งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

งบทดลองประจำเดิือนตุลาคม 2560

 งบทดลองสำนักงานแรงงานจังหวัดน่านประจำเดิือนตุลาคม 2560

Syndicate content