ไตรมาส 1 ปี 2562 (New)

ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

 

ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

ภาพข่าว: 

ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

 ประกาศ ปฏิญญา "ขับเคลื่อนสำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน เป็นองค์กรคุณธรรม"

โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงานจังหวัดน่าน ประจำปี 2562

 เมื่อวันที่  8 - 9 มีนาคม  2562  สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  ได้จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน และส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตำกว่า 10 คน ประจำปีงบประมาณ 2562  ณ น่านกรีนเลควิว รีสอร์ท  ต.ไชยสถาน  อ.เมือง จ.น่าน โดยมีนายจีรวุฒิ  กันทะมัง  แรงงานจังหวัดน่าน   เป็นประธานในพิธี

 

ภาพข่าว: 

ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจที่ 16 จ.น่าน

 เมื่อวันที่ 21กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น.นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ ได้เดินทางมาตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงแรงงาน รอบที่ 2 (Progress Review) ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตตรวจที่ 16 จังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมสำนักงานสำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ต.ไชยสถาน อ.เมืองจ.น่าน

ภาพข่าว: 

รายปี 2561 (New)

รายปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2561

ไตรมาส 4 ปี 2561 (New)

แรงงานจังหวัดน่านมอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้แก่แรงงานไทย

 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายจีรวุฒิ กันทะมัง แรงงานจังหวัดน่าน ได้มอบตั๋วแลกเงินคืนภาษีให้กับนายต้ง แซ่เฮ้อ แรงงานไทยที่เดินทางกลับจากการไปทำงานประเทศไต้หวัน


ภาพข่าว: 
Syndicate content