ติดต่อเรา

สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน  ศาลากลางจังหวัดน่าน  ชั้น 1  ต.ไชยสถาน  อำเภอเมือง จังหวัดน่าน 55000

โทรศัพท์ 0 5471 6435

สื่อสาร มท. 20877 

IP PHONE 69551 เบอร์หลัก / 69550 เบอร์สำรอง

โทรสาร 0 5471 6436

E-mail nan@mol.go.th, nan@mol.mail.go.th, nanlabor@gmail.com

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงแรงงานจังหวัดน่าน

ณ สำนักงานประกันสังคมสาขาปัว ต.วรนคร อ.ปัว โทร.0 5479 1713

 

สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน

http://www.doe.go.th/nan

http://j.mp/NanDoePage หรือ http://j.mp/NanDoeFb

โทร/fax.0 5471 6075-6

 

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน

http://nan.labour.go.th

nan@labour.mail.go.th

โทร.0 5471 6422  โทรสาร 0 5471 6423

 

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน

http://www.sso.go.th/nan/

nan@sso.go.th

โทร.0 5471 6069 fax.0 5471 6073-4

 

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดน่าน

http://nanskill.go.th/

โทร/fax.0 5460 0060